Om du är under 65 år och har en funktionsnedsättning eller en sjukdom som gör att du har svårigheter att klara av och delta i dagliga aktiviteter kan du ha rätt till psykoterapi i form av krävande medicinsk rehabilitering. För möjligheten att beviljas psykoterapi som krävande medicinsk rehabilitering behöver din habiliteringsplan vara uppdaterad med tydlig målsättning för psykoterapin. Habiliteringsplanen lämnar du till FPA tillsammans med en ansökan. Det är vanligt är att psykoterapin kombineras med till exempel ergo- eller talterapi, och det framkommer i så fall också i din habiliteringsplan. En habiliteringsplan måste göras upp av den offentliga sjukvården för att FPA ska godkänna den.