Podcast: Om vikten av evidens i psykologisk behandling

Psykologiradions första internationella podcast om vikten av evidensbaserad vård samt om internetbehandling i Svenskfinland. Trots att man som patient har rätt att få behandling på sitt modersmål är det i Finland svårt att tillgodose kraven, samtidigt som också långa avstånd komplicerar möjligheten till kontinuerlig psykoterapi. Internets intåg har därför inneburit stora vinster, vilka vi också pratar om. Psykologiradions programledare Albin Josefsson intervjuar psykoterapeuterna Petra L. Berg och Ingrid Wager.

Ingrid och petra.png
Petra Berg