Ab KBTterapi.ax

Psykoterapi

Stödsamtal eller terapi – privat vård

 

Inom KBTterapi.ax tar vi emot alla som är i behov av stödsamtal, oberoende av svårighet. Du behöver ingen remiss, utan är välkommen att ta kontakt med oss direkt. Vid behov hjälper vi dig vidare till en annan vårdinstans. När du kommer till oss utan remiss betalar du själv hela kostnaden för besöket. Kom ihåg att kontrollera om du har en sjukförsäkring som täcker behandlingen, eller om du har möjlighet att få en betalningsförbindelse.

 
background_2202.png

FPA – Rehabiliterande psykoterapi

Om du  har fyllt 16 år, är folkbokförd i Finland och har ett B-utlåtande  kan du ha rätt till rehabiliterande psykoterapi. Ett B-utlåtande kan du få efter att ha haft kontakt med en psykiater i minst tre månader. Även en privatpraktiserande psykiater kan skriva ett B-utlåtande för rehabiliterande psykoterapi.

FPA – Krävande medicinsk rehabilitering

Om du är under 65 år och har en funktionsnedsättning eller en sjukdom som gör att du har svårigheter att klara av och delta i dagliga aktiviteter kan du ha rätt till psykoterapi i form av krävande medicinsk rehabilitering.

 
 
DSC_1901_w2.jpg

Försäkring

Om du är i behov av stödsamtal eller psykoterapi och har en sjukförsäkring är det klokt att du först kontrollerar med ditt försäkringsbolag att försäkringen säkert täcker vården hos oss. Det är vanligt att försäkringsbolagen vill ha ett läkarutlåtande från en allmänläkare innan du besöker oss första gången. Fråga gärna om försäkringsbolaget behöver få ett förnyat utlåtande i något skede, och om du behöver betala en självrisk. Ta också reda på om det finns  någon begränsning i form av till exempel ett kostnadstak, eller om du kanske måste ha dina besök under en viss tid för att din försäkring ska täcka kostnaderna. Om du har funderingar kring hur det fungerar med försäkringar i allmänhet svarar vi alltid på dina frågor.

Betalningsförbindelse från sjukvårdsdistrikt

Om ditt sjukvårdsdistrik inte uppfyller vårdgarantin till exempel  när det gäller vårdköer eller vård på ditt modersmål kan du alltid be att få en betalningsförbindelse till oss. Vi är de enda som erbjuder internetbehandling på svenska i Finland. Om ditt sjukvårdsdistrikt erbjuder betalningsförbindelse för internetbehandling för finskspråkiga klienter så har du rätt till motsvarande vård hos oss.   

 

Organisation & ledarskap

KBTterapi.ax erbjuder arbetshandledning, föreläsningar, kurser.

 
 
DSC_2112_w.jpg