Om du  har fyllt 16 år, är folkbokförd i Finland och har ett B-utlåtande  kan du ha rätt till rehabiliterande psykoterapi. Ett B-utlåtande kan du få efter att ha haft kontakt med en psykiater i minst tre månader. Även en privatpraktiserande psykiater kan skriva ett B-utlåtande för rehabiliterande psykoterapi. B-utlåtandet lämnar du till FPA tillsammans med en ansökan. Här kan du  se vilka terapeuter som har avtal med FPA för rehabiliterande psykoterapi.

Om du är under 26 år rekommenderas att du ansöker även om föräldrahandledning hos en familjeterapeut, för att tillsammans förstärka den psykoterapeutiska processen. Om du går i behandling på Åland rekommenderar vi Sonja Dolke på Psykolog.ax för föräldrahandledning. Innan du bestämmer dig för en terapeut rekommenderar vi ett första möte med den terapeut du har valt, för att lära dig mer om den terapiprocess som terapeuten erbjuder. Välkommen att ta kontakt med oss för att lära dig om hur KBT skiljer sig från andra terapiformer.

I en rehabiliterande psykoterapi kan du beviljas max 200 besök under högst tre år. Inför det andra och det tredje året behövs ett nytt B-utlåtande från en psykiater, tillsammans med ett utlåtande från din psykoterapeut och en ny ansökan till FPA.

Om du beviljas  rehabiliterande psykoterapi ersätter FPA 57,60 euro för varje besök resten betalar du själv. FPA ersätter också 22,71 för utlåtanden till FPA. Om du får utkomststöd kommer den del som du ska betala själv att räknas in i utkomststödet.

Välkommen att ta kontakt med oss!