Behandling när det
passar dig!

Hos oss kan du som lider av ångest, oro/generaliserat ångestsyndrom (GAD), depression eller stress/utbrändhet få hjälp snabbt. Genom internetbehandling kan vi erbjuda dig vård på svenska – oberoende om du bor på landsbygden, i skärgården eller utomlands – och dessutom utan att stå i kö!

KBTterapi.ax använder Psykologpartners behandlingsprogram, och du har din egen behandlare från oss. En internetbehandling  motsvarar en sedvanlig behandling på mottagningen, och passar särskilt bra för dig som bor utomlands eller som av andra orsaker har svårt att besöka våra mottagningar. Genom att välja internetbehandling kan du börja din behandling  direkt – utan att stå i kö.

Våra internetbehandlare Petra Berg, Ingrid Wager och Harriet Francis-Enholm är alla experter på kognitiv beteendeterapi med gedigen arbetserfarenhet.

Om du  lider av till exempel ångest, social fobi, flygfobi, hälsoångest, oro, nedstämdhet eller stress och tror att du skulle ha nytta av KBT – välkommen att ta kontakt med oss! Vi bokar tid för en första bedömning, antingen på en av våra mottagningar eller via videolänk (videoterapi). På det första bedömningssamtalet funderar vi på om dina svårigheter lämpar sig för internetbehandling, eller om du skulle ha mer nytta av någon annan behandlingsform. Om du väljer en annan behandlingsform än internetbehandling betalar du  endast för bedömningssamtalet. Om du bestämmer dig för en internetbehandling betalar du en uppkopplingsavgift, och din behandling kan inledas direkt när du har betalat uppkopplingsavgiften. Din behandlare är med dig under hela internetbehandlingen, och har precis samma behandlingsansvar som i en sedvanlig psykoterapi.


Våra internetbehandlare är alla experter på
kognitiv beteendeterapi med gedigen arbetserfarenhet.

pb.png

Petra L. Berg

Psykoterapeut
kbtterapi.ax@gmail.com
040 589 61 63

iw.png

Ingrid Wager

Psykoterapeut
cbthelpwager@gmail.com
040 933 39 59

hfe.png

Harriet Francis-Ehnholm

Psykolog
Moderskapsledig


 

Se filmen om internetbehandling!

Videon är producerad av Héctor Montes / Montes AVP